Ondersteuning > Toast > Software-updates > Versiegeschiedenis

Versiegeschiedenis voor Toast 10

Toast 10 Titanium v10.0.9(569)

 • Verschillende correcties in verband met compatibiliteit met het besturingsprogramma zijn geïmplementeerd.
 • Het probleem is opgelost waarbij bepaalde gebruikers geen webvideo kunnen vastleggen.
 • Het probleem is opgelost waarbij bepaalde gebruikers een bericht ontvangen dat Toast Video Player is verlopen. 

 

Toast 10 Titanium v10.0.8

 • Foutief bericht bij het opstarten over een pre-release, is verwijderd.

Mac2TiVo

 • Het probleem is opgelost waarbij TiVo Premiere-modellen geen toegang hebben tot gepubliceerde video's.

DiscCatalogMaker v5.5.6

 • Het probleem is opgelost waarbij de voortgangsbalk niet altijd correct wordt bijgewerkt als specifieke bestandssystemen van derden aanwezig zijn.
 • Andere kleine fouten zijn gecorrigeerd.

 

Toast 10 Titanium v10.0.7

 • iPad-profiel voor video-export is nu beschikbaar als apparaatinstelling voor het exporteren van video.
 • TiVo-opnamen (alleen VS) kunnen nu worden geëxporteerd bij een resolutie van 640 x 480.
 • Het probleem is opgelost waarbij ingevoerde tekst soms buiten het tekstveld wordt weergegeven.
 • Het probleem is opgelost waarbij het volume van DVD-Video met een \ in de naam niet goed wordt afgehandeld.
 • Het probleem waarbij de toepassing kan vastlopen, is opgelost.

 

Toast 10 Titanium v10.0.6a

 • Bijgewerkte TiVo Transfer-toepassing lost het probleem op waarbij bepaalde TiVo DVR's mogelijk niet op het lokale netwerk kunnen worden weergegeven.

 

Toast 10 Titanium v10.0.6

 • Het probleem is opgelost waarbij VIDEO_TS- of image-bestanden een foutbericht veroorzaken.
 • Het probleem is opgelost waarbij het slepen van Eye TV-opnamen naar het contentgebied kan leiden tot een foutbericht.
 • Een probleem is opgelost waarbij bepaalde DivX/AVI-opnamen problemen ondervinden met AV-synchronisatie wanneer ze op Blu-ray Disc worden gebrand.
 • Een probleem is opgelost waarbij SVCD-projecten foutcode –50 veroorzaken.
 • Een probleem met de weergave van Amerikaanse TiVo-opnamen is opgelost.

 

Toast  10 Titanium v10.0.5

 • Het probleem bij het importeren van bepaalde FLV-bestanden (Video voor Adobe Flash) die niet goed zijn geproduceerd of die bepaalde niet-standaard metagegevens bevatten, is opgelost.
 • Het probleem is opgelost waarbij bepaalde AVCHD-bronvideo problemen ondervond met AV-synchronisatie na conversie of schijfproductie.
 • Verbeterde samenwerking met H.264-encoder voor Turbo.264-hardware.
 • Het probleem bij het branden van sparse images is opgelost.
 • Het gebruik van het bladerwieltje van de muis leidt niet langer tot het openen van extra dialoogvensters.
 • Het probleem is opgelost waarbij Disc Utility (alleen Mac OS X v10.6) de gebrande schijf als beschadigd weergeeft.


CD Spin Doctor 6.1.2

 • Verschillende cosmetische problemen opgelost in verband met de audiogolfvorm.
 • Verschillende problemen opgelost in verband met het vastleggen en opslaan van audio uit verschillende bronnen.

 

Toast 10 Titanium v10.0.4

 • Het probleem met het koppelen van BD-media is opgelost.

 

Toast 10 Titanium v10.0.3

 • Het probleem is opgelost voor het verwerken van AAC-audio in een niet-MPEG4-container.
 • 1440 x1080-video die is geëxporteerd voor PlayStation 3 wordt nu correct weergegeven in 16:9.
 • Hoofdstukken die zijn gemarkeerd in QuickTime-films worden nu correct afgehandeld.
 • Het koppelen van schijfimages moet nu correct werken voor 32-bits- en 64-bitskernels.
 • Mount It en Toast It moeten nu correct worden weergeven op alle ondersteunde besturingssystemen.
 • Op iPhone 3GS gegenereerde video in verticale stand heeft nu de juiste resolutie en hoogte-breedteverhouding na conversie.
 • Fotoschijven die zijn gemaakt met Toast 10.0.3 en hoger moeten er niet langer toe leiden dat het programma vastloopt bij het starten van de Slideshow-toepassing.
 • Hoofdstuktitels uit specifieke QuickTime-films worden nu met de juiste tekens geïmporteerd.
 • Het probleem is opgelost waarbij Blu-ray-video of AVCHD-schijven die met Toast zijn gemaakt niet worden afgespeeld of een zwart scherm te zien geven op bepaalde Blu-ray-spelers.
 • Lost verschillende problemen op in verband met het samenvoegen van meerdere videoclips.
 • Lost een probleem op waarbij de toepassing vastloopt bij het koppelen van volumes.
 • Lost een probleem op met EyeTV-opnamen die worden gebrand als Blu-ray-video.
 • Lost een probleem op bij het coderen van specifieke MPEG-1-bestanden die eerder fout –39 hebben veroorzaakt.
 • Lost het probleem op waarbij AAC-audio die wordt geëxporteerd of op schijf gebrand, achtergrondgeluid bevat.
 • Lost een probleem in verband met het tijdstempel op bij het branden op DVD-R.
 • Lost het probleem op waarbij het werken met DV-bestanden ertoe leidde dat Toast vastliep.
 • Lost het probleem op met het afhandelen van gebeurtenissen en het gebruik van het muiswiel activeert niet langer dialoogvensters.


TiVo Transfer v2.0

 • Lost het probleem op dat de toepassing niet opstart.


CD Spin Doctor v6.1.1t

 • Lost het probleem op waarbij het stuurprogramma voor het vastleggen van audio een foutbericht genereert op Snow Leopard.
 • Lost het probleem op waarbij de audiogolfvorm niet correct wordt getekend voor lange opnamen.
 • Lost het probleem op waarbij de toepassing kan vastlopen bij het voor- en achteruitschuiven door de audiogolfvorm.
 • Lost verschillende problemen in verband met Auto Music Capture op.


Streamer v2.1

 • Lost verschillende problemen op waarbij video niet extern toegankelijk is.


Disc Cover 2 RE v2.3.2

 • Lost problemen met de weergave van de gebruikersinterface op.
 • Lost het probleem op dat de toepassing niet altijd correct opstart.


Get Backup RE v2.2.2

 • Lost problemen met de weergave van de gebruikersinterface op.
 • Lost het probleem op waarbij systeemberichten niet altijd worden weergegeven in het logboekvenster.
 • Lost het probleem op dat bepaalde gebruikers kunnen ondervinden bij het wijzigen van of het toevoegen van bestanden aan incrementele archieven.
 • Lost problemen bij het opslaan van mapeigenschappen op.
 • Verbeterde verwerking van bestandsnamen met speciale ASCII-tekens.


Mac2TiVo 1.1

 • Lost verschillende problemen op die mogelijk optraden bij het openen van video vanaf uw TiVo DVR.

 

 

Toast 10 Titanium v10.0.2

 • Lost het probleem op waarbij de toepassing mogelijk vastloopt bij bepaalde FLAC-audiobestanden.
 • Lost het probleem op bij het converteren van QuickTime-films met tekstsporen.
 • Verbeterde verwerking van beschadigde PCM-audiopakketten.

CD Spin Doctor v6.0.2t

 • Lost verschillende lokalisatieproblemen op.
 • Lost compatibiliteitsproblemen op met bepaalde apparaten van derden die er mogelijk toe leiden dat Auto Music Capture vastloopt.  
 • U kunt de documentatie openen via het menu Help.

Get Backup v2.1

 • Lost verschillende lokalisatieproblemen op.
 • Lost het probleem op waarbij de toepassing mogelijk vastloopt bij het verwijderen van projecten.
 • Lost het probleem op waarbij het openen van opgeslagen projecten mislukt.

 

 

Toast 10 Titanium v10.0.1

 • Verbeterde verwerking van AIFF-audiobestanden.
 • Lost het probleem op waarbij bepaalde gebruikers geen audio kunnen toevoegen aan Music DVD-projecten.
 • Lost het probleem op waarbij het maken van een Audiobook-project kan leiden tot fout –35.
 • Lost het probleem op waarbij gebruikers niet kunnen voorkomen dat video wordt weergegeven in de mediabrowserweergave voor webvideo.
 • Lost het probleem op dat kan optreden bij het maken van schijfimages waarbij gebruikers niet om aanvullende informatie worden gevraagd.
 • Lost het probleem op waarbij de toepassing vastloopt bij het openen van audioprojecten die zijn opgeslagen in een eerdere versie van Toast.
 • Audiobook-projecten worden automatisch gesplitst wanneer ze groter worden dan de omvang die iTunes kan afspelen.
 • AVCHD-archiefschijven die worden gemaakt vanaf camera's met een geheugenkaart moeten nu correct worden afgespeeld op Blu-ray-spelers.

 

CD Spin Doctor v6.0.1t

 • Lost het probleem op waarbij de golfvorm niet juist wordt getekend na het upgraden naar Mac OS X v10.5.6.
 • Lost het probleem op waarbij Auto Music Capture mogelijk niet begint met het correct vastleggen van audio.

 

DiscCatalogMaker v5.5.4

 • Lost het probleem op waarbij de toepassing vastloopt bij het genereren van een miniatuurafbeelding van een beschadigd bestand.

 

Get Backup v2.0.2

 • Lost het probleem op waarbij de toepassing langzaam reageert.
 • Lost het probleem op waarbij de toepassing kan vastlopen.

 

Mac2TiVo v1.0.2

 • Lost het probleem op waarbij dubbele items op DVR worden weergegeven.
 • Lost het probleem op bij het streamen van lange videobestanden.
 • Lost het probleem op waarbij lege programmalijsten op DVR worden weergegeven.